Щорічний звіт з ЄСВ для фопів з прикладом

Починаємо складати форми та звітувати за період роботи -2020 рік. Перша форма яку ми розглянемо це форма №5 (річна) “Звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску” (далі по тексту – щорічний звіт з ЄСВ за формою №5).

Хто повинен подавати щорічний звіт з ЄСВ за формою №5?

Подають звіт фізичні особи-підприємці та фізичні особи, що проваджують незалежну професійну діяльність.

Строки подання щорічного звіту з ЄСВ за формою №5

Звіт подається один раз на рік, кінцевий строк подання сорок календарних днів після закінчення звітного періоду. Тобто звіт за 2020 рік слід подати у строк до 09 лютого 2021 року.

Куди та в якій формі подавати звіт?

Звіт подається до відділу державної податкової служби за місцем реєстрації підприємця. Форма звіту затверджена наказом МінФіну №435 від 14.04.2015р. Наприкінці 2020 року у форму було внесено невеличкі зміни наказом МінФіну № 670 від 04.11.2020р. і ці зімни вступили в дію вже 01 січня 2021 року, але вочевидь звіт за 2020 рік подаємо за старою формою.

Звіт можна подавати у паперовому вигляді особисто до податкової служби, або в електронній формі за допомогою сервісів електронної звітності, наприклад програм М.Е.Док, Соната, або безпосередньо у кабінеті платника податків.

Електронна форма звіту має код F3000512 (титульний аркуш) та F3050112 (таблиця 1).

Ще одна можливість подання звіту – засобами звичайної пошти, але це можливо не пізніше чим за 10 днів до кінцевого строку подання звіту, тобто до 31 січня. В такому разі звіт слід відправляти листом з оголошеною цінністю та переліком вкладення до листа. Перелік вкладення до листа та повідомлення про вручення поштового відправлення будуть доказом подання звіту до податкової.

Структура звіту

Звіт складається з двох частин – таблиць та титульного аркушу. Таблиці містять безпосередньо інформацію про суми доходів та внесків, це “Таблиця 1. Нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування” та “Таблиця 2. Наявність підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства”. Друга таблиця подається тільки у разі наявності підстав для спецстажу, інакше звіт складається тільки з таблиці один.

На титульному аркуші вказуються дані платника податків та яку саме таблицю він подає у складі звіту.

Приклад заповнення щорічного звіту з ЄСВ за формою №5 для платника єдиного податку

Приклад заповнення звіту платником єдиного податку, який скористався звільненням від сплати ЄСВ за березень-травень 2020 року та пропрацював весь рік на спрощеній системі оподаткування

Титульний аркуш

Зверніть увагу. У розділі 6 титульного аркушу вказують або період з 01.01.2020 по 31.12.2020, або інший, якщо підприємець був платником єдиного податку не весь рік. В такому разі слід заповнити додатково розділ 5 та вказати дату припинення реєстрації або переходу на іншу систему оподаткування.

Таблиця 1

Зверніть увагу. Колонка номер один – назва місяця року, колонка номер 2 – код категорії застрахованої особи, в нашому випадку це код 6, який призначений для фізичних осіб, що обрали спрощену систему оподаткування.

У стовпчику 3 проставляють мінімальну суму доходу, з якого необхідно сплачувати єдиний соціальний внесок, тобто розмір мінімальної заробітної плати. Станом на початок року це була сума 4723,00 грн, а з 01 вересня підвищилась до 5000,00 грн.

У стовпчику 4 проставляють ті суми, з яких фактично обчислюється ЄСВ, тому у березні-травні клітинки пусті, адже у цих місяцях діяло карантинне звільнення від сплати ЄСВ.

Стовпчик 5 це розмір ставки внеску, в нашому випадку 22%.

Стовпчик 6 розрахунковий, він розраховується як добуток значення стовпчику 5 на значення стовпчику 4.

Подання звіту через кабінет платника податків

Слідуйте вказівкам від номера 1 та заповніть таблиці вашими даними.

Як заповнити звіт у випадку відмови від звільнення від сплати єсв за період березень-травень?

У такому випадку у стовпчику чотири таблиці один слід продублювати дані стовпчика три, а у стовпчику 6 вказати розраховану суму ЄСВ

Врахуйте той факт, що у разі карантинної несплати ЄСВ за березень-травень 2020 року, ці три місяці випадають із страхового стажу підприємця, тому вибір за вами.

Що робити з переплатою ЄСВ, у разі коли підприємець сплачував внески за березень-травень?

Якщо підприємець сплачував внески, але у річному звіті з ЄСВ за формою №5 у цих місяцях вказує 0,00 грн. внеску, то у підприємця виникне переплата, яку буде видно у кабінеті платника податку. Ці суми не треба повертати, треба на суму переплати зменьшити оплату внесків у наступному періоді. Тобто сплачувати внески 2021 року за вирахуванням переплати за підсумками 2020 року.

Автор: Полянська Юлія

%d bloggers like this: