Бухгалтерський облік +1С

Курс "Бухгалтерський облік +1С" складається з вивченння теорії бухгатерського обліку та роботи з програмою 1С 8.3 Теоритична частина поділена на тематичні заняття, кожне з яких супроводжується методичними матеріалами та завданнями. Приклад методичних матеріалів теми "Запаси":

Окрім методичних матеріалів,  на кожному занятті ви будете отримувати завдання на бухгалтерські проводки, які потрібно зробити вдома. Кожне заняття починається з перевірки домашнього завдання, обговорювання помилок, роз'яснення складних питань.

ПІсля закінчення курсу теорії бухгалтерського обліку, ви отримуєте набір документів підприємства (чекі, акти, накладні, відомості, табелі), за допомогою яких ви будете створювати бухгалтерський облік підприємства з допомогою програми 1С 8.3

Наприкінці курсу ви маєте вміти обробляти первинні документи підприємства, створювати бухгалтерські звіти підприємства, вільно працювати з програмою 1С 8.3

Більш детально теми курсу читати

 

Запис на курс он-лайн