Финансовая отчетность мини и микропредприятий. Когда подавать?

 

Підприємство — платник податку на прибуток належить до суб’єктів мікропідприємництва згідно з ГКУ. Підприємство сплачує податок на прибуток за базовою ставкою (19%) і не користується пільгою, встановленою п. 154.6 ПКУ. Чи має підприємство право подавати фінансову звітність до ДПI один раз на рік?

 

Згідно з ч. 3 ст. 55 ГКУ, суб’єктами мікропідприємництва є, зокрема, юридичні особи — суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, у яких середня кількість працівників за звітний період (календарний рік) не перевищує 10 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності не перевищує суму, еквівалентну 2 мільйонам євро, визначену за середньорічним курсом НБУ (що у 2013 р. становить близько 20 млн грн).

Те, як часто і в якій формі такі юрособи повинні складати фінансову звітність, встановлено останнім абзацом п. 2 Порядку №4191. У ньому зазначено: «Юридичні особи, що відповідають критеріям, визначеним пунктом 154.6 статті 154 Податкового кодексу України, та юридичні особи, які відповідно до Господарського кодексу України належать до суб’єктів мікропідприємництва, подають відповідним органам річну фінансову звітність, передбачену для суб’єктів малого підприємництва».

1 Порядок подання фінансової звітності, затверджений постановою КМУ від 28.02.2000 р. №419.

Отже, зрозуміло, що підприємство, про яке йдеться у запитанні, повинне складати фінансову звітність:

а) за формою, встановленою у додатку 1 до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва», затвердженого наказом МФУ від 25.02.2000 р. №39;

б) один раз на рік, тобто тільки річну.

Але про які «відповідні органи» йдеться в останньому абзаці п. 2 Порядку №419? Чи це стосується лише органів статистики? Чи поширюється ця норма на випадки подання фінансової звітності до органів Міндоходів? Відповідь на ці запитання, на думку автора, міститься у першому абзаці п. 2 Порядку №419: фінансова звітність подається органам, до сфери управління яких належать підприємства, трудовим колективам на їхню вимогу, власникам (засновникам) відповідно до установчих документів, а також згідно із законодавством — іншим органам та користувачам, зокрема органам державної статистики. Отже, подавати фінансову звітність один раз на рік тому, що так прописує Порядок №419, суб’єкт мікропідприємництва може в усіх випадках, коли таке подання передбачено законодавством.

Що зазначає ПКУ? За п. 46.2 ПКУ платник податку на прибуток подає разом із відповідною податковою декларацією квартальну або річну фінансову звітність (крім малих підприємств) у порядку, передбаченому для подання податкової декларації. Платники податку на прибуток, малі підприємства, віднесені до таких відповідно до ГКУ, подають разом із річною податковою декларацією річну фінансову звітність у порядку, передбаченому для подання податкової декларації. Проблема лише в тому, що ГКУ не містить визначення терміна «малі підприємства»: колись (до 19.04.2012 р.) містив, а зараз — ні. Отже, виняток, встановлений п. 46.2 ПКУ, з 19.04.2012 р. не працював, і до внесення відповідних змін до Порядку №419 (діють з 26.01.2013 р.) формально суб’єкти мікропідприємництва мали подавати квартальну фінансову звітність до ДПI.

Проте п. 46.2 ПКУ встановлює обов’язок подавати фінансову звітність до органу Міндоходів разом із декларацією з податку на прибуток. Отже, з 01.01.2013 р. суб’єкти мікропідприємництва подають фінансову звітність до органу Міндоходів у строки, встановлені для подання ними декларації з податку на прибуток, — щороку або щокварталу (див. роз’яснення Міндоходів України від 01.07.2013 р. «Практика застосування норм Податкового кодексу України: останні зміни»).

бухгалтерские курсы, курсы бухгалтерского учета,  бухгалтерские курсы в киеве, курсы бухгалтерского учета киев

 

 

 

Добавить комментарий