Уничтожены первичные документы. Налоговые последствия?

У серпні 2013 р. у нашому офісі сталася пожежа, і деякі первинні документи, що підтверджували податкові витрати за жовтень 2012 р., згоріли. Поновити їх ми змогли лише у листопаді 2013 р. Чи мали ми подавати уточнену декларацію з податку на прибуток за 2012 р.? Серед знищених документів були також податкові накладні, з яких частину поновлено, а частину ще ні. Чи потрібно нам коригувати податковий кредит з ПДВ?

бухгалтерские курсы в киеве, курсы бухгалтерского учета, бухгалтерские курсы

Податок на прибуток

Згідно з пп. 139.1.9 ПКУ, витрати, не підтверджені відповідними розрахунковими, платіжними та іншими первинними документами, обов’язковість ведення і зберігання яких передбачено правилами ведення бухгалтерського обліку та оподаткування, не враховуються при визначенні оподатковуваного прибутку.

У разі втрати, знищення або псування зазначених документів платник податків має право письмово повідомити про це податкову інспекцію за місцем своєї реєстрації і вжити заходів, потрібних для поновлення таких документів. Письмову заяву слід надіслати до/або разом із декларацією за звітний податковий період. ПКУ не уточнює, що це за період. Вважаємо, що це той звітний період, в якому відбувся факт втрати документів. Така заява складається на ім’я начальника податкової інспекції у довільній формі. У ній потрібно зазначити дату і причину псування документів, а також додати їх перелік. Чи зазначати у заяві суми операцій, які підтверджувалися знищеними документами, вирішує сам платник податків. Є також загальна норма для таких випадків (п. 44.5 ПКУ), згідно з якою таку заяву потрібно подавати протягом п’яти днів після знищення документів. Вважаємо, що платник податку на прибуток має право подавати заяву протягом строков, встановлених у пп. 139.1.9 ПКУ, а норма п. 44.5 ПКУ стосується випадків втрати документів, пов’язаних зі справлянням інших податків і зборів.

Далі платник податків зобов’язаний поновити знищені (втрачені, зіпсовані) документи протягом 90 календарних днів з дня, наступного за днем надходження такої заяви до податкової інспекції (не з дня граничного терміну подання декларації!) При цьому, на нашу думку, платник податків не зобов’язаний вносити зміни до своєї податкової звітності, оскільки на момент складання звітності за 2012 рік податкові витрати було підтверджено первинними документами. Справді, такі події, як пожежа, потоп, крадіжки, стихійні лиха тощо, можуть призвести до псування, знищення або втрати первинних документів, але провини платника податків у цьому немає. Тому йому надаються 90 календарних днів на поновлення документів без обов’язку коригувати податкову звітність.

Але якщо протягом цього строку платник податків не поновить документи, він зобов’язаний внести зміни до своєї податкової звітності з податку на прибуток у порядку, передбаченому ст. 50 ПКУ. Не виключено, що документи буде поновлено після закінчення 90 календарних днів з дня, наступного за днем подання заяви про знищення документів. Тоді платник податків знову зможе включити витрати, підтверджені такими документами, але вже у складі витрат того податкового періоду, на який припадає таке поновлення. Такі витрати відображаються в порядку, передбаченому п. 138.11 ПКУ. Згідно з умовами запитання, були знищені документи, що підтверджували витрати за жовтень 2012 р. Якщо платник податків внесе зміни до податкової звітності за 2012 р., вилучивши відповідні операції зі складу витрат, то після поновлення документів у наступних звітних періодах він зможе відобразити їх у деклараціях за ці звітні періоди. У цьому випадку такі витрати буде відображено на підставі поновлених документів у складі інших витрат як витрати минулих звітних років.

Згідно з умовами запитання, платник податків повинен був подати заяву про знищення документів до/або одночасно з поданням податкової декларації з податку на прибуток за 9 місяців 2013 р., тобто до 11.11.2013 р. включно, — якщо підприємство подає декларацію поквартально (пп. 49.18.2 ПКУ з урахуванням перенесення терміну згідно з п. 49.20 ПКУ), і до 03.03.2014 р. включно (також з урахуванням п. 49.20 ПКУ), — якщо підприємство подаватиме річну декларацію з податку на прибуток (пп. 49.18.3 ПКУ). Потім протягом 90 календарних днів з дати подання такої заяви платник податків має право на поновлення документів без коригування податкової звітності. Як бачимо, строки є доволі ліберальними: документи були знищені у серпні 2013 р., а поновлювати їх можна до 09.02.2014 р. або до 01.06.2014 р. залежно від звітного періоду. У разі якщо документи не буде поновлено станом на 09.02.2014 р. (01.06.2014 р.), то з наступного дня у платника податків з’являється обов’язок внести виправлення до податкової декларації з податку на прибуток за 2012 р. виходячи з вимог пп. 139.1.9 ПКУ.

Цей самий порядок зберігається і в тому випадку, якщо до закінчення 90-денного строку на підприємстві почнеться податкова перевірка. На нашу думку, підстав для донарахування штрафних санкцій немає через відсутність первинних документів, які підприємство ще не встигло поновити до початку перевірки. Про проведення планової перевірки податкові органи зобов’язані повідомити платника податків за 10 днів до її початку (п. 77.4 ПКУ). Обережні платники податку на прибуток можуть скористатися цим строком, щоби самостійно внести виправлення до декларації з податку на прибуток, вилучивши з неї витрати, раніше підтверджені знищеними документами, які ще не поновлено. Позапланова перевірка проводиться без попередження платника податків (ст. 78 ПКУ). Тому обережним платникам податків ми рекомендуємо якнайшвидше поновити знищені документи.

Податок на додану вартість

Згідно з п. 198.6 ПКУ, не відносяться до податкового кредиту суми ПДВ, сплаченого (нарахованого) у зв’язку з придбанням товарів/послуг, не підтверджені податковими накладними, митними деклараціями чи іншими документами, передбаченими пунктом 201.11 ПКУ. У разі якщо на момент перевірки платника податків контролюючим органом суми ПДВ, попередньо включені до складу податкового кредиту, залишаються не підтвердженими зазначеними документами, платник податків несе відповідальність за заниження суми податкового зобов’язання з ПДВ згідно зі ст. 123 ПКУ у розмірі 25% суми ПЗ, заниженого через відсутність згаданих документів. Якщо таке порушення виявлене повторно протягом року, розмір штрафу становитиме вже 50%. Як бачимо, щодо ПДВ немає такого «пільгового» періоду для поновлення документів, як щодо податку на прибуток.

Як уже згадувалося, є загальна норма п. 44.5 ПКУ, згідно з якою платник податків зобов’язаний у 5-денний строк від дня знищення документів письмово повідомити про це податкову інспекцію. Далі платник податків зобов’язаний поновити втрачені документи протягом 90 календарних днів з дня, наступного за днем надходження повідомлення до контролюючого органу. Таким чином, цією нормою можна скористатися для уникнення штрафних санкцій за включення до складу ПК сум ПДВ, не підтверджених податковими накладними (знищеними під час пожежі).

Платник ПДВ може вибрати один із варіантів поведінки:

— поновити податкові накладні протягом 90 днів після повідомлення податкової інспекції про знищення документів у 5-денний строк після їх знищення й у разі перевірки послатися на п. 44.5 ПКУ;

— поновити знищені податкові накладні без внесення змін до звітності, а у разі отримання повідомлення про планову перевірку, за умови, що 90-денний строк минув, а документи ще не поновлено, внести такі зміни у період за 10 днів до перевірки. При виборі цього варіанта є ризик неочікуваної позапланової перевірки платника ПДВ і донарахування санкцій, проте можна уникнути переплати ПДВ до бюджету за період поновлення документів і штрафів у разі самостійного внесення змін до звітності з ПДВ (ст. 50 ПКУ).

Звертаємо також увагу на те, що якщо у зв’язку зі знищенням документів неможливо провести перевірку платника податків, її відкладають до дати поновлення документів (абз. 3 п. 44.5 ПКУ).

 

 

Добавить комментарий