Смена адреса и налоговые накладные. Какой адрес указывать?

Предприятие изменило налоговый адрес 01 числа, а новое свидетельство плательщика НДС получило только 18 числа. Как в период с 01 по 18 число выписывать налоговые накладные? Какой адрес указывать в графе  “адрес продавца”? Какой адрес должен быть указан  в графе “адрес покупателя”   налоговых накладных поставщика?

Для реєстрації платником ПДВ особа повинна перебувати на обліку в податковому органі за своїм місцезнаходженням. Тож при зміні даних платника ПДВ, зокрема зміні місцезнаходження, особа підпадає під процедуру перереєстрації. У зв’язку з цим свідоцтво платника ПДВ підлягає заміні. У періоді перереєстрації до початку дії нового свідоцтва платник ПДВ використовує дані старого свідоцтва. Докладніше про це — далі.

Пункт 201.1 ПКУ встановлює обов’язкові реквізити ПН, наводячи їх короткі характеристики. Характерно, що у цих обов’язкових реквізитах не згадується адреса покупця. А ось про адресу постачальника сказано: «місцезнаходження юридичної особи — продавця або податкова адреса фізичної особи — продавця, зареєстрованої як платник податку» (пп. «г» п. 201.1 ПКУ).

Нагадаємо, що, згідно з п. 45.2 ПКУ, для юросіб податковою адресою є місцезнаходження, відомості про яке містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб і фізичних осіб — підприємців (далі — Єдиний реєстр). А визначення, що таке місцезнаходження юрособи, ПКУ не містить. Чи може таким бути фактичне місцезнаходження, а головне — чи може воно відрізнятися від податкової адреси? Ні, не може. Адже згідно зі ст. 5 Закону про держреєстрацію1, держреєстрація юросіб здійснюється за їхнім місцезнаходженням. Тож постачальники зобов’язані зазначати у ПН свою адресу, яка відповідає даним, внесеним до Єдиного реєстру. Причому, оскільки норма п. 201.1 ПКУ не містить винятків, робити це постачальники повинні навіть у тому разі, якщо ще не встигли отримати свідоцтво платника ПДВ з новими даними. Отже, з погляду автора, підприємство, виписуючи для покупців ПН з новими адресними даними, діяло цілком правильно. Також, щоб уникнути спорів із покупцями та під час податкової перевірки, у цьому реквізиті податкової накладної можна зазначати і нову, і попередню адреси.

Курсы бухгалтерского учета Гильдия бухгалтеров  098-7313500

1 Закон України від 15.05.2003 р. №755-IV «Про державну реєстрацію юридичних осіб і фізичних осіб — підприємців».

Як же бути з адресою покупця? Адже ПКУ в ст. 201 не вказує точно, як саме її заповнювати. У цьому випадку потрібно звернутися до Порядку №13791. У п. 4 Порядку №1379 сказано, що місцезнаходження (податкова адреса) продавця та місцезнаходження (податкова адреса) покупця зазначаються у ПН з урахуванням вимог ст. 45 ПКУ та ст. 29 і 93 ЦКУ. Причому, як бачимо, ця вимога стосується не лише даних про постачальника, а й даних про покупця.

Таким чином, часи, коли ПН виписувалися суто за даними, зазначеними у свідоцтві платника ПДВ, минули. Тепер для виписування ПН потрібно точно знати, чи не застаріли дані такого свідоцтва. Для їх перевірки можна отримати від покупця копію сторінки установчих документів (наприклад статуту) з даними про юрадресу. Можна піти іншим шляхом: на сайті Державної реєстраційної служби є функція пошуку даних, у т. ч. і щодо юросіб, внесених до Єдиного реєстру. Для отримання таких даних достатньо ввести ЄДРПОУ підприємства або його назву (навіть частину) у відповідному рядку на сторінці http://irc.gov.ua/ua/Poshuk-v-YeDR.html.

Що ж до номера свідоцтва платника ПДВ, то ні ПКУ, ні Порядок №1379 не уточнюють, як бути у разі, якщо дані, зазначені у ньому, вже застаріли. Звернімося до розділу IV Положення №13942. У нім сказано: якщо, наприклад, змінюється юрадреса платника ПДВ, то таке свідоцтво підлягає заміні. Про дані, що змінилися, слід повідомити до ДПI за місцем обліку, подавши заяву форми №1-ПДВ з відміткою «Перереєстрація» (форма якої затверджена додатком 1 до Положення №1394) протягом 10 робочих днів з дня виникнення змін (реєстрації їх в Єдиному реєстрі). До неї додається застаріле свідоцтво та всі його копії, раніше засвідчені ДПС. Старе свідоцтво є чинним до моменту його анулювання (набрання чинності новим свідоцтвом платника ПДВ) — або протягом 5 робочих днів з дня отримання заяви, або за бажанням платника ПДВ раніше (про що потрібно зазначити у заяві) (п. 4.2 Положення №1394). Але до моменту його анулювання платник ПДВ використовує реквізити старого свідоцтва (п. 4.3 Положення №1394). Отже, і тут підприємство вчинило правильно.

1 Порядок заповнення податкової накладної, затверджений наказом Мінфіну від 01.11.2011 р. №1379.

2 Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість, затверджене наказом МФУ від 07.11.2011 р. №1394.

По материалам  “Дебет-Кредит»

Курсы бухгалтерского учета Гильдия бухгалтеров  098-7313500

 

Добавить комментарий