Предпродажная подготовка товаров. Учет.

Підприємство реалізує вроздріб автомобілі. Кожен автомобіль проходить передпродажну підготовку (перевірка комплектації, миття і сушіння транспортного засобу, пробна поїздка тощо). Як це документально оформити і провести в обліку?

Передпродажна підготовка автомобіля є частиною гарантійного передпродажного обслуговування товару та регулюється спеціальним нормативно-правовим актом — Порядком №7211. Згідно з п. 1 Порядку №721, передпродажна підготовка транспортного засобу — це комплекс операцій із підготовки автомобіля до експлуатації, а також із виявлення та усунення недоліків, що виникли у процесі його транспортування та зберігання. Обсяг і перелік операцій передпродажної підготовки транспортного засобу встановлюються виробником.

Передпродажна підготовка автомобіля провадиться продавцем і складається з виконання всього комплексу робіт, передбачених виробником в експлуатаційній документації на транспортний засіб та у сервісній книжці. Після виконання передпродажної підготовки продавець вилучає з сервісної книжки талон на передпродажну підготовку транспортного засобу, а на його корінці робить відмітку про виконання робіт. Корінець відривного талона є документом, що підтверджує факт проведення передпродажної підготовки автомобіля.

Чинне законодавство не містить типової форми відривного талона про проведення передпродажної підготовки транспортного засобу. Затверджено форми лише у разі проведення гарантійного техобслуговування або ремонту. Так, зокрема, Порядком №721 затверджено типову форму журналу обліку гарантійних ремонтів дорожніх транспортних засобів, а Правилами №7922 — форми наряду-замовлення на надання послуг з технічного обслуговування і ремонту, актів приймання-передачі транспортного засобу в ремонт та з ремонту, а також форму гарантійного талона транспортного засобу та його складових частин. Проте всі ці документи підтверджують операції, які відбуваються безпосередньо після факту продажу автомобіля.

У разі якщо типову форму не затверджено, продавець може розробити її самостійно з урахуванням Положення №883. При цьому головним залишається наявність заповненого корінця відривного талона, який залишається у сервісній книжці та передається покупцю. Власне сам відривний талон залишається у продавця і є підтвердним документом про проведення передпродажної підготовки автомобіля. На його підставі відбувається списання матеріалів, використаних у процесі передпродажної підготовки (пальне, гальмівна рідина тощо). При цьому бажано, щоб талон містив номенклатуру та кількість матеріалів, які мають бути використані під час передпродажної підготовки згідно зі стандартами виробника. Також на підставі відривного талона нараховується оплата праці робітників, безпосередньо зайнятих передпродажною підготовкою.

1 Порядок гарантійного ремонту (обслуговування) або гарантійної заміни дорожніх транспортних засобів, затверджений наказом Мінпромполітики від 29.12.2004 р. №721.

2 Правила надання послуг з технічного обслуговування і ремонту автомобільних транспортних засобів, затверджені наказом Мінтрансу від 11.11.2002 р. №792.

3 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затверджене наказом Мінфіну від 24.05.95 р. №88 (див. «ДК» №31/2013).

У бухгалтерському обліку на підставі вищезазначених документів відбувається списання витрат на рахунок 93 відповідно до п. 19 П(С)БО 161.

У податковому обліку зазначені витрати враховуються у складі витрат на збут (пп. «г» пп. 138.10.3 ПКУ) та визнаються як інші витрати у тому звітному періоді, в якому були здійснені (п. 138.5 ПКУ).

1 Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати», затверджене наказом Мінфіну від 31.12.99 р. №318.

Приклад Автосалон займається роздрібним продажем транспортних засобів. За підсумками тижня салон продав 10 автомобілів (ціна 120 тис. грн з ПДВ), провівши напередодні їх передпродажну підготовку згідно з переліком, який складено виробником. Під час підготовки було, зокрема, здійснено:

миття, сушіння автомобіля, чищення салону;

перевірка комплектуючих, рівня тиску в шинах, наявність гальмівної рідини, масла, електроліту, освітлення, звукової сигналізації тощо;

зроблено пробну поїздку.

За підсумками проведеної передпродажної підготовки салон зазнав витрат: на оплату праці — 3000 грн (ЄСВ — 1200 грн умовно), матеріали — 1000 грн, пальне — 600 грн. Бухгалтерський та податковий облік наведено у таблиці.

Таблиця

Бухгалтерський та податковий облік передпродажної підготовки товарів


з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума, грн

Податковий облік

Д-т

К-т

Доходи

Витрати

1.

Проведено передпродажну підготовку транспортних засобів (3000 + 1200 + 1000 + 600 = 5800)

93

20, 661, 651

5800

5800

2.

Відвантажено 10 автомобілів

361
702

702
641/ПДВ

1200000
200000

1000000


3.

Одночасно списано собівартість автомобілів

902

281

920000

920000

4.

Отримано оплату

311

361

1200000

Бухгалтерские курсы киев. Курсы бухгалтерского учета.  Курси бухгалтерського обліку у києві. 

Добавить комментарий