Основні показники 2018

Соціальні гарантії 2018 року

Мінімальна заробітна плата 2018

у розрахунку за місяць – 3723,00 грн.

у розрахунку на одну годину – 22,41 грн.

 

Мінімальна тарифна ставка

працівника 1 тарифного окладу – 1762,00 грн.

Зауваження: згідно діючого законодавства тарифні оклади працівників різних категорій не можуть бути однаковими, тобто, наприклад, не може бути тарифний оклад директора та касира однаковим.

 

Прожитковий мінімум у 2018 році

з 01 січня по 30 червня

загальний показник – 1700,00 грн.

для дитини віком до 6 років – 1492,00 грн.

для дитини віком від 6 до 18 років – 1860,00 грн.

для працездатної особи – 1762,00 грн.

для особи, яка втратила працездатність – 1373,00 грн.

з 01 липня по 30 листопада

загальний показник – 1777,00 грн.

для дитини віком до 6 років – 1559,00 грн.

для дитини віком від 6 до 18 років – 1944,00 грн.

для працездатної особи – 1841,00 грн.

для особи, яка втратила працездатність – 1435,00 грн.

з 01 грудня

загальний показник – 1853,00 грн.

для дитини віком до 6 років – 1626,00 грн.

для дитини віком від 6 до 18 років – 2027,00 грн.

для працездатної особи – 1921,00 грн.

для особи, яка втратила працездатність – 1497,00 грн.

 

Податкові соціальні пільги у 2018 році

Право на загальну податкову пільгу мають усі громадяне України, які відповідають крітеріям, викладеним у статті 169 Податкового Кодексу України.

Загальна пільга складає 50% від суми прожиткового мінімуму, встановленому для працездатних осіб на 01 січня року. Тобто 1762*50%=881,00 грн.  Розмір доходу, який дає право на застосування загальної пільги розраховується з використанням коєффиціенту 1,4 від прожиткового мінімуму, кінцева сума округлюється до цілого десятка.

У 2018 році розмір доходу, який дає право на застосування пільги дорвінює 1762*140=2466,8, а після округлення ця сума дорівнює 2470,00 грн.

Деякі категорії громадян мають право на підвищену пільгу, яка розраховується відсоток від загальної пільги.

Для громадян, вказаних у статті 169.1.3 підвищена пільга складає 150% від загальної, тобто 1321,50 грн.

Для гормадян, вказаних у статті 169.1.4 підвищена пільга складає 200% від загальної, тобто 1762,00 грн.

 

Розмір доходу, з якого сплачується ЄСВ у 2018 році

мінімальний розмір (база оподаткування) доходу для нарахування ЄСВ  дорівнює мінімальній заробітній платі- 3723,00 грн.

максимальний розмір доходу для нарахування ЄСВ дорівнює 15 мінімальних заробітних плат- 55845,00 грн. доходи свише цієї суми ЄСВ не обкладаються

 

Гранічні норми добових і витрат на винаймання житлового приміщення у відрядженні

Для підприємств України, що фінансуються за рахунок приватних коштів гранічна норма добових, яка не підпадає під оподаткування, дорівнює 10 % від розміру мінімальної заробітної плати, якщо відрядження по Україна, тобто у  2018 році ця сумаскладає 372,30 грн. Для відряджень за кордон гранічна сума добових складає 80 євро. Сума витрат на винаймання житла у відрядженні не має обмежень.

Для підприємств бюджетної галузі, встановлені гранічні норми добових, незалежно від країни перебування у розмірі 60,00 грн. на добу. Гранічна сума витрат на винаймання житла у відряджені по Україні складає 600,00 грн. У разі відрядження за кордон, гранічна сума на винаймання житла залежить від країни перебування.

 

 

Добавить комментарий