Облік великої рогатої худоби. Закупівля ВРХ у населення.

Як документально оформити закупівлю ВРХ у фізосіб, які не є підприємцями, та оподаткувати виплачений їм дохід, аби уникнути претензій з боку контролюючих органів.

Курси бухобліку. Стажування бухгалтерів. Курсы бухгалтерского учета. Бухгалтерские курсы.

Документальне оформлення закупівлі

Будь-який первинний документ повинен мати такі обов’язкові реквізити: назву документа (форми), дату і місце складання, назву підприємства, від імені якого складено документ, зміст, обсяг та одиницю виміру господарської операції, посади осіб, відповідальних за здійснення операції та правильність її оформлення, особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь в операції (ч. 2 ст. 9 Закону від 16.07.99 р. № 996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», далі – Закон № 996).

При придбанні у фізосіб (населення) худоби з метою її дорощування і відгодівлі або забою складається Акт на купівлю тварин в населення (сільгоспоблік, форма № 95б). Так зазначено у пп. 2 .1 0.1 Інструкції з обліку молодняка тварин, птиці та тварин на відгодівлі, наведеної у додатку до наказу Міністерства сільського господарства і продовольства від 15.01.97 р. № 7 . Форма цього акта (його оригінальна назва – «Акт на передачу (продаж), закупівлю худоби та птиці за договорами з громадянами», далі – акт) затверджена Мінсільгоспу СРСР від 30.03.81 р. № 260-2 і наведена в додатку до листа Мінагрополітики від 29.08.07 р. № 3 7- 27 -2- 12 /1 38 69 .

Зауважимо, що не забороняється брати за основу форму Закупівельного акта, наведену в додатку 5 до п. 2.1 Методичних рекомендацій щодо впровадження національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку у сфері громадського харчування і побутових послуг, гармонізованих з міжнародними стандартами, затверджених наказом Мінекономіки та з питань європейської інтеграції від 17.06.03 р. № 15 7. Треба тільки доповнити її необхідними реквізитами. Проте застосовувати вказану форму доцільніше при закупівлі продукції рослинництва.

Ураховуючи положення ст. 9 Закону № 996, рекомендуємо складати акт за формою № 95б, беручі до уваги те, що його форма розроблена для оформлення закупівлі комісією. Проте, як свідчить практика, придбання худоби здійснюється через підзвітних осіб (зокрема, зоотехніка або ветеринарного лікаря), яким для розрахунку із фізособами видають під звіт кошти. Крім того, ця форма дещо застаріла і в ній не вистачає реквізитів для повного документування операції. Тому пропонуємо удосконалити її, доповнивши необхідними реквізитами, передбаченими ч. 2 ст. 9 Закону № 996 (див. фрагмент акта в кінці консультації).

Акт складається у двох примірниках (по одному для кожної із сторін) на кожну фізособу- продавця протягом одного дня. До акта обов’язково додається ветеринарна довідка встановленого зразка на тварину, що придбавається.

Кожну голову худоби в акті записують окремо, зазначаючи її вгодованість, належність до певної групи, фактичну живу масу, ціну за 1 кг живої маси та вартість придбання.

Безпосередньо на місці приймання худоби від фізособи акт підписують особа, яка прийняла худобу (зоотехнік або ветлікар), та фізособа-продавець. Один примірник підписаного акта видається продавцю, другий передається в бухгалтерію разом зі Звітом про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт.

У разі придбання худоби для подальшого забою слід застосовувати знижки з фактичної живої маси. Розмір цих знижок передбачено Єдиною інструкцією про порядок проведення державних закупівель (здавання та приймання) скота, птиці та кроликів, затвердженою наказом Держагропрому СРСР від 13.06.88 р. № 38 5. Зокрема, п. 7 .1 3– 7.1 5 цієї Інструкції визначено знижки в розмірі:

• 3 % – на вміст шлунково-кишкового тракту;

• 10 % – з живої маси тільних корів та нетелів на другому періоді тільності;

• 1 % – з живої маси худоби, пред’явленої до приймання з навалом (забрудненням шкірних покровів).

При одночасному застосуванні декількох видів знижок відсотки за цими видами знижок додають і за отриманим сумарним відсотком проводять загальну знижку з живої маси. Діючі нормативні акти не містять вимоги щодо обов’язкового визначення знижок сільгосппідприємствами, але за необхідності вони можуть їх застосовувати.

Молодняк тварин, а також інша худоба, придбана у населення, стає власністю підприємства й обліковується на фермі та в бухгалтерії на загальних підставах.

Використання вантажного автомобіля для закупівлі ВРХ

Перед виїздом вантажного автомобіля підприємства з метою закупівлі ВРХ водію видається дорожній лист. Нагадаємо, сьогодні типова форма № 2 -ТН «Подорожній лист вантажного автомобіля», затверджена спільним наказом Мінтрансу та Мінстату від 25.12.95 р. № 48 8/34 6, не має статусу типової форми, оскільки згідно з наказом Мінінфраструктури та Мінекономіки від 10.12.13 р. № 1 00 5/14 54 цей документ визнано таким, що втратив чинність. Тому для обліку ПММ, а в деяких випадках і для нарахування зарплати водію сільгосппідприємство, що перевозить худобу вантажним автомобілем, може розробити свій первинний документ для роботи транспортного засобу або використати типову форму № 2- ТН .

Що стосується товарно-транспортної накладної (далі – ТТН), то вона оформляється в разі перевезень на договірних умовах (п. 1 Переліку, затвердженого постановою КМУ від 25.02.09 р. № 207, далі – Перелік № 207). У разі здійснення перевезень для власних потреб перевізнику дозволено застосовувати накладну або інший документ, що підтверджує право власності на вантаж (п. 2 Переліку № 207). А при закупівлі худоби із застосуванням власного вантажного автомобіля йдеться про власні потреби перевізника, тому ТТН виписувати не потрібно. Замість неї можна використати документи, якими оформляється приймання худоби від фізособи- громадянина (див. розділ вище). Більш детально про те, коли обов’язкого оформляти ТТН, читайте в «БАЛАНС-АГРО», 2014, № 11, с. 2 0– 21 .

Крім того, при перевезенні ВРХ слід дотримуватися норм, установлених п. 1 9.5 Правил перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні, затверджених наказом Мінтрансу від 14.10.97 р. № 363:

• в один автомобіль слід завантажувати ВРХ, однорідну за видом і статтю. Якщо це можливо, то кузов автомобіля треба обладнати додатковими перегородками;

• тварин ставлять у кузові автомобіля головою вперед і прив’язують. Без прив’язування можна перевозити лише молодняк, але в такій кількості, щоб усі тварини могли лежати в кузові автомобіля, при цьому кузов треба обладнати перегородками, аби не допустити скупчення тварин на підйомах, спусках, при гальмуванні;

• якщо час перевезення ВРХ перевищує 6 годин, худобу слід забезпечити водою, кормами тощо.

Бухгалтерський та податковий облік

Придбана у населення ВРХ для сільгосппідприємства, згідно П( С)БО 3 0 «Біологічні активи», безумовно, є біологічним активом (далі – БА). Її зараховують на баланс підприємства за первісною вартістю, яка визначається відповідно до П( С)БО 9 «Запаси» та П(С)БО 7 «Основні засоби», та включають до складу:

• або поточних БА (субрахунок 213 «Поточні біологічні активи тваринництва, оцінені за первісною вартістю»), якщо ВРХ придбано для дорощування і відгодівлі (бички та телички – молодняк),

• або довгострокових БА (субрахунок 164 «Довгострокові біологічні активи тваринництва, які оцінені за первісною вартістю»), якщо ВРХ придбано для поповнення основного стада (робоча або продуктивна худоба).

До первісної вартості придбаної худоби входять: суми, виплачені підприємством фізособам – продавцям тварин; витрати на транспортування; заробітна плата працівників, зайнятих перевезенням тварин, та відповідні нарахування на зарплату (ЄСВ); інші витрати, безпосередньо пов’язані із закупівлею худоби у населення.

Згідно із п п. 16 5.1.2 4 Податкового кодексу доходи, отримані від продажу худоби, відгодованої безпосередньо фізособою, не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника ПДФО за умови, що їх сума сукупно за рік не перевищує 100 розмірів мінімальної заробітної плати, установленої законом на 1 січня звітного (податкового) року. У 2013 році така сума становила 114 700 грн., а в 2014-му – 121 800 грн.

Підтвердженням того, що худоба, відгодована безпосередньо фізособою, є довідка, видана сільськими, селищними, міськими радами особисто власникам продукції. Ці довідки складаються в довільній формі [про особливості відображення таких доходів у формі № 1ДФ та про обмеження при виплаті грошових коштів читайте на с. 26 цього номера. – Ред.].

Приклад

ТОВ «Маяк» видало підзвітній особі – зоотехніку Підгорній В. В. аванс у сумі 15 000 грн. для закупівлі ВРХ. У фізосіб, які не є підприємцями, було закуплено тварин на суму 14 000 грн. Крім того, витрати на відрядження становили 200 грн. Невикористаний аванс у сумі 800 грн. було своєчасно повернено в касу підприємства. Сума витрат, пов’язаних із перевезенням худоби власним автотранспортом, – 1 500 грн.

В обліку наведені вище операції відображаються так:

kartinka_180414

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

kartinka180414_2

 

 

Михайло КОЦУПАТРИЙ, кандидат економічних наук

Вікторія МЕРВЕНЕЦЬКА, кандидат економічних наук

Добавить комментарий