Курси бухгалтерського обліку

 

 

 

 

Розділ 1. Введення в бухгалтерській  облік

Поняття Балансу.  Активи та Пасиви. План рахунків та його зв’язок з Балансом. Бухгалтерські проводки. Дебет та кредит.

Розділ 2. Етапи бухгалтерського обліку на практичному прикладі

Етапы бухгалтерського обліку на прикладі підприємства. Заповнення журналів-відомостей, шахової відомості, оборотно-сальдової відомості та фінансової звітності.

Розділ 3. Грошові кошти підприємства

Оганізація каси підприємства, касова дисциплина. Облік банківських операцій. Інші грошові кошти.

Розділ 4. Запаси підприємства

Облік надходження запасів, оцінки запасів, вибуття запасів.

Розділ 5.  Доходи та витрати

Визнання доходів та витрат підприємства.

Розділ 6. ПДВ та інші податки

Бухгалтерській облік податку на додану вартість. Схеми проводок ПДВ. Податкова накладна.

Розділ 7. Основні засоби та НМА

Облік надходження необоротних активів, оцінки та переоцінка необоротних активів, вибуття необоротних активів.

Розділ 8. Відрядження на підприємстві

Організація відряджень. Облік витрат на відрядження.

Розділ 9. Зарплата та кадри – частина І

Кадровий облік на підприємстві. Законодавство з праці. Основні правила нарахування зарплати.

Розділ 10. Зарплата та кадри -частина ІІ

Відпустки та лікарняні.

Розділ 11. Власний капітал. Кредити та займи. 

Облік операцій, які обліковуються на 4 та 5 класах рахунків.

Розділ 12. Облік у виробництві.

Особливості обліку у виробництві на прикладі виробництва товарів, ресторанного виробництва, сільського господарства.

Розділ 13. Валюта. Імпорт та експорт.

Монетарні та немонетарні статті. Переоцінка валюти. Облік імпортно-експортних операцій.

Розділ 14. Операції закриття року. Прибутки та збитки.

Річна інвентаризація. Операції закриття року, визначення фінансового результату. Облік прибутків та збитків.