КРУ о нормах списания ГСМ (если вы ищете письмо №02-14/1232 от 11.08.2010)

КРУ считает  нормы списания ГСМ по приказу №43 необязятельными к использованию. 

ГОЛОВНЕ КОНТРОЛЬНО-РЕВІЗІЙНЕ УПРАВЛІННЯ УКРАЇНИ

Л И С Т11.08.2010 N 02-14/1232

Про списання пально-мастильних матеріалів

(Витяг)

Відповідно до пункту 3.1 Норм витрат палива і мастильних матеріалів на автомобільному транспорті, затверджених наказом Міністерства транспорту України від 10.02.98 р. N 43, підвищуюча надбавка за кліматичні умови встановлюється за зведенням територіального підрозділу державної служби гідрометеорології або за результатами належним чином задокументованих власних вимірювань.

Таким чином, якщо підприємство самостійно не проводило власних вимірювань і документально їх не фіксувало, то необхідно надіслати запит до підрозділу державної служби гідрометеорології щодо надання даних про температурні показники за відповідний проміжок часу.

У випадку документального непідтвердження температурних даних, а також інших факторів, що зумовлюють підвищене використання палива (відсутні розпорядження, записи відповідальних осіб у подорожніх листах тощо), застосування підвищуючих надбавок є неправомірним та призводить до понаднормового палива.

Понаднормово списане паливо необхідно поновити в бухгалтерському обліку, після чого провести його інвентаризацію.

У разі виявлення нестачі пального при розрахунку розміру збитків необхідно керуватись Порядком визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 22.01.96 р. N 116.

Одночасно повідомляємо, що наказ Міністерства транспорту України від 10.02.98 р. N 43 не пройшов державної реєстрації в Міністерстві юстиції України. Враховуючи зазначене, вважаємо, що він є обов’язковим для виконання лише для підприємств, установ і організацій, які входять до сфери управління Мінтрансу. Іншими центральними органами виконавчої влади, підприємствами, установами, організаціями повинні бути розроблені власні нормативні документи щодо нормування витрат палива та мастильних матеріалів відповідно до законодавства.

Заступник Голови                 О.Чечуліна

От редакции:

В Налоговом Кодексе Украины (НКУ)  нет прямого указания на обязательность применения норм при списании стоимости горюче-смазочных материалов (далее —ГСМ) на расходы. Согласно НКУ  они могут попасть или в расходы, формирующие себестоимость реализованных товаров (работ, услуг), или в прочие расходы (общепроизводственные, административные, сбытовые и т.п.) — в зависимости от того, на какие цели расходовались ГСМ (см. п.п. 138.1,138.6,138.8,138.10 НКУ). Главное, чтобы такие расходы были осуществлены для проведения хоздеятельности и надлежаще документально подтверждены (пп. 14.1.27, п. 138.2 НКУ).

Курсы бухгалтерские. Бухгалтерские курсы. Курсы бухгалтерского учета. 

Добавить комментарий