Звіт до фонду соціального страхування (лікарняні, декретні, путівки та інше)

Закінчився квартал і для бухгалтера почалася “горяча” пора подання звітів. В цій статті ми розглянем заповнення та подання звіту до ФСС ТВП за формою ф4-ФСС.

Курси бухгалтерського обліку. Курсы бухучета. Бухгалтерские курсы. Курсы бухгалтерского учета. Курси бухобліку. Бухоблік.

Щоб заповнити точно і здати у строк, треба:

 • знати загальні правила заповнення звітних форм; 
 • знайти в нашому числовому прикладі підказки; 
 • користуючись нашими підказками, заповнити бланки звітів. 

 Хто подає звіт

Звіт формою Ф4-ФСС з ТВП (далі – звіт) до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (далі – Фонд) подають:

 • роботодавці-страхувальники, які у звітному кварталі нараховували та/або виплачували за рахунок коштів Фонду допомогу з тимчасової непрацездатності, допомогу по вагітності та пологах, допомогу на поховання та інші виплати. Тобто у них у звітному періоді був рух за рахунком, на якому ведеться облік розрахунків з фондом. 
 • страхувальники, у яких такого руху не було, але на початок року, тобто на 1 січня 2014 року, була заборгованість перед Фондом (за недоїмкою, пенею тощо). 

Відповідно звіт не подають ті страхувальники, перед якими Фонд мав заборгованість на початок року, і ті, у яких не було руху за коштами Фонду, тобто не було виплат і нарахувань різної допомоги за рахунок Фонду (п. 4.3 Порядку, затвердженого постановою правління ФСС з ТВП від 18.01.11 р. № 4, далі – Порядок № 4).

Правила заповнення

У Порядку № 4 містяться правила подання звіту, згідно з якими:

 • звіт складається наростаючим підсумком, у гривнях з копійками (п. 5.5 та 5.6); 
 • звіт подається щоквартально за місцем реєстрації страхувальника не пізніше 20-го числа місяця, що настає за звітним кварталом (п. 4.1); 
 • якщо граничний строк подання звіту припадає на вихідний день, то цей строк переноситься на найближчий робочий день (п. 3.9). Наприклад, останній день подання звіту за I квартал 2014 року – це вівторок 22 квітня, оскільки 20 квітня – це неділя, а 21 квітня, понеділок – вихідний день (за Великдень). 
 • звіт заповнюється в двох примірниках. Один з них (на паперовому носії) після реєстрації у Фонді і з відповідною позначкою про його прийняття повертається страхувальникові. Завважимо, що працівник Фонду зобов’язаний прийняти Звіт навіть за наявності у ньому методологічних та арифметичних помилок (п. 7.2 Порядку № 4); 
 • звіт можна відправити поштою з повідомленням про вручення та описом вкладення, але не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку (п. 3.2 Порядку № 4), або в електронному вигляді, керуючись  при цьому Порядком, затвердженим постановою  правління Фонду від 27.04.11 р. № 23. 

Форму звіту наведено в додатку 1 до Порядку № 4. Звіт складається із заголовної частини, таблиці I «Розрахунки за коштами ЗДСС» і таблиці II «Розшифровка витрат за рахунок страхових коштів».

У таблиці I звіту, зокрема, заповнюється:

 • рядок 1 – якщо на початок року є заборгованість підприємства перед Фондом; 
 • рядок 3 – якщо страхувальником були самостійно донараховані або зменшені суми страхових внесків або допомоги за минулі періоди (за період до 1 січня 2011 року); 
 • рядок 10 – якщо за результатами розрахунків на кінець звітного періоду є заборгованість за Фондом; 
 • рядок 12 – якщо на початок року є заборгованість Фонду перед підприємством (показник рядка 1 та рядка 12 залишаються незмінними в усіх звітах до кінця поточного року); 
 • рядок 21 – якщо у звітному періоді були витрати за рахунок коштів Фонду на матеріальне забезпечення і часткове фінансування оздоровлення дітей у дитячих оздоровчих закладах. Тут зазначається загальна сума витрат, нарахованих страхувальником у звітному періоді. Дані цього рядка розшифровуються за видами виплат у таблиці II, її сума повинна дорівнювати сумі рядка 8 таблиці II; 
 • рядок 23 – якщо на кінець періоду утворилася заборгованість підприємства перед Фондом. 

У таблиці II звіту наводиться докладне розшифрування даних рядка 21 таблиці I за видами витрат.

 

Звіт за формою Ф14-ФСС з ТВП

Якщо у звітному періоді працівникам підприємства видавалися за рахунок коштів Фонду путівки на санаторно-курортне лікування і до дитячих оздоровчих закладів, то відомості про використання путівок страхувальники відображають у звітності до Фонду за формою Ф14-ФСС з ТВП (додаток 2 до Порядку № 4). Ця форма подається разом із формою Ф4-ФСС з ТВП, оскільки деякі показники цих форм збігаються.

Нагадаємо, що протягом звітного кварталу надходження путівок відображається в Журналі обліку путівок за формою Ф13-ФСС з ТВП (додаток 3 до Порядку, затвердженого постановою правління ФСС з ТВП від 25.02.09 р. № 12). У кінці кварталу дані журналу використовуються для заповнення форми Ф14-ФСС з ТВП.

У рядках цієї форми показується рух путівок за їх видами, кількістю та вартістю протягом звітного кварталу, а також видача їх працівникам з розшифруванням залежно від величини оплати їх вартості.

Якщо путівки отримано в поточному кварталі, а строк їх дії і видача працівникам припадають на наступний квартал, то у формі Ф14-ФСС з ТВП їх відображають як залишок на кінець звітного кварталу (графи 11 та 12).

У наступному кварталі кількість і вартість таких путівок переносяться до колонки «Залишок путівок на початок звітного кварталу» (графи 3 та 4).

Якщо путівки з поважних причин повертають Фонду, то їх кількість і вартість показують у графах 9 та 10 відповідно. Путівки, які не видані своєчасно застрахованим особам і строк дії яких закінчився у звітному кварталі, уважаються невикористаними і відображаються у графах 25 та 26.

Крім того, із загальної кількості виданих путівок визначають ті, строк дії яких настає у звітному кварталі, а суми часткової оплати їх вартості, унесені до каси страхувальника, наростаючим підсумком показують у рядку 5 таблиці I (п. 6.8 Порядку № 4).

Приклад

Підприємством у I кварталі були нараховані та виплачені застрахованим особам:

 • допомога з тимчасової непрацездатності у зв’язку із загальним захворюванням за 23 робочих дні на загальну суму 4 450 грн., з них за рахунок коштів Фонду – 2 750 грн; 
 • лікарняні по догляду за дитиною віком до 14 років за 5 робочих днів у сумі 1 300 грн.; 
 • допомога по вагітності та пологах за 126 календарних днів у сумі 19 400 грн. 

Також була видана одна путівка до санаторію в м. Трускавець за 50 % її вартості. Сума часткової оплати (1 570 грн.) була внесена працівником до каси підприємства, а потім перерахована бухгалтером на рахунок Фонду. Станом на 1 квітня 2014 року фінансування Фондом було здійснено в повному обсязі, і суми допомоги виплачено застрахованим особам повністю.

Підприємство повинне подати до Фонду два звіти: за формою Ф4-ФСС з ТВП і формою Ф14- ФСС з ТВП. Покажемо, як підприємству слід заповнити таблицю  I і таблицю II Звіту за формою Ф4-ФСС з ТВП (див. фрагмент у кінці консультації).

Відповідальність

За несвоєчасне подання, неподання або подання недостовірних відомостей про використання страхових коштів, отриманих від Фонду, на посадових осіб підприємств, установ, організацій і фізичних осіб, які використовують найману працю, накладається штраф у розмірі від 136 до 255 грн. (ст. 1655 КУпАП, п. 4.5 Порядку № 4).

statya07042014

Добавить комментарий